logo EPG

Top 5 avantaje ale unui extract din muguri de plante

Plantele au fost primele medicamente folosite de om pe parcursul istoriei. Prima dată au fost folosite plantele ca atare, apoi s-au preparat ceaiuri, poțiuni, creme, balsamuri; iar azi se prepară forme farmaceutice complexe. Odată cu dezvoltarea științei, a metodelor de analiză, cu inițierea studiilor farmacologice, omul și-a pus din ce în ce mai mult problema: “ce este acel ceva care ne ajută să ne simțim mai bine când utilizăm un produs pe bază de plante?”.

De ce este util un extract din plante?

Analizele chimice au relevat faptul că în plante sau în diferitele forme farmaceutice obținute din plante, sunt foarte multe componente cu acțiune biologică. Dar care componentă este responsabilă de efectul terapeutic?

În ultimul timp, s-au efectuat studii pe compușii bioactivi separați/izolați din diferite specii de plante supuse evaluării farmacologice. În acest fel, s-au stabilit compușii responsabili de efectul farmacologic și care se regăsesc în anumite cantități în extractul din plantă.

De ce este util un extract din muguri?

Mugurii reprezintă sursa ţesuturilor mature din frunze și flori. Mugurii sunt caracterizaţi în principal de ţesuturi meristematice, nediferenţiate, cu o foarte mare capacitate de diferenţiere. Din aceste ţesuturi meristematice, la finalul ciclului de dezvoltare, rezultă frunza sau floarea cu ţesuturile bine definite şi specializate pentru diferite funcţii.

Dezvoltarea și diferenţierea ţesuturilor meristematice presupune o serie de modificări şi transformări care au loc la nivel intracelular. Ca urmare, compuşii activi din plantă suferă și ei transformări și variaţii de concentraţie.

Mugurii conţin în principal compuşi sub formă de precursori, aminoacizi, glucide, vitamine, cantităţi semnificative de factori de creştere, dar şi compuşi care se acumulează şi nu se mai transformă pe parcursul procesului de diferenţiere a ţesuturilor.

Spre deosebire de muguri, frunzele sau alte părţi mature de plantă conţin doar mici cantităţi de factori de creştere şi mai mult metaboliţi secundari.

Extractele din muguri și alte părți tinere de plante se numesc extracte gemoterapice.

Ce este fitocomplexul?

Studiile au ajuns la concluzia că multitudinea de compuși bioactivi din plantă acționează sinergic, se pot potența reciproc. Amestecul complex al compușilor bioactivi dintr-o plantă a fost denumit fitocomplex. Astăzi, tot mai mulți cercetători suțin că efectul terapeutic al fitocomplexului este mai important decât efectul unui compus individual.

Dacă aplicăm acest principiu la extractele gemoterapice, extracte obținute din muguri și alte părți tinere de plante, vom regăsi același răspuns. Nu este util să izolăm un anumit compus, mai activ sub aspect biologic, ci este mai important să acționeze tot fitocomplexul, în mod natural și blând, dar profund, la nivel molecular.

Fitocomplexul activ al extractelor gemoterapice este amestecul complex a metaboliților primari (aminoacizi, glucide etc.) și al metaboliților secundari (polifenoli – taninuri, flavonoide, acizi fenolici, cumarine; compuși terpenici, sescviterpenici și triterpenici etc.) care se regăsesc în țesuturile meristematice ale speciilor din care se obțin aceste produse naturale.

Acumularea de compuși bioactivi și dezvoltarea plantelor sunt mult influențate de condițiile climatice. Pe lângă acestea, calitatea extractului gemoterapic va fi influențată de perioada de recoltare și de condițiile de păstrare.

Ca urmare, este important să se determine pe de o parte care este perioada în care se acumulează metaboliții primari și secundari de interes, iar pe de altă parte perioada și condițiile optime de recoltare care să asigure calitatea necesară pentru extract.

Care sunt top 5 avantaje ale unui extract gemoterapic, din muguri de plante?

Așa cum am văzut mai sus, mugurii sunt diferiți de părțile mature ale plantei, deoarece fitocomplexul lor conține alte tipuri de compuși activi. Iată care sunt top 5 avantaje ale unui extract gemoterapic, din muguri de plante, față de extractele din părți mature de plante:

  1. Extractele gemoterapice sunt obținute din părți tinere de plantă, adică țesuturi vegetale aflate în fază de potențială diferențiere, bogate în factori de creștere.
  2. Mugurii sunt prelucrați în stare proaspătă, imediat după recoltare, ceea ce păstrează nealterat și activ fitocomplexul specific.
  3. Extractele gemoterapice păstrează proprietățile anabolice, capacitatea de reproducere și de multiplicare celulară.
  4. Extractele gemoterapice exercită o acțiune profundă de detoxifiere, reechilibrare și regenerare asupra organismului.
  5. Extractele gemoterapice pot fi folosite împreună cu alte terapii naturale sau cu medicamente.

Doctorul Fernando Pitera, în cartea sa “Compendiu de gemoterapie clinică”, spune:”Remediile vegetale și medicamentele de sinteză, primele provenind din surse naturale și fiind medicamente antice, celelalte fiind descoperite recent de om, nu trebuie neapărat să se afle în conflict. Dar un concept trebuie să fie întotdeauna foarte clar: nu există remedii mici și medicamente mari. Atunci când o substanță are un efect terapeutic și un rezultat, atunci este totdeauna considerată un medicament mare.”