Agricultură ecologică

Plantele folosite la fabricaţia extractelor vegetale Plantextrakt provin din flora spontană – marea majoritate,  din culturi ecologice sau din import, de la firme specializate.

Zonele de recoltare din flora spontană şi zonele de culturi ecologice (organice) sunt verificate anual de către firma care realizează certificarea ecologică.

Se verifică:

  • conţinutul de metale grele, pesticide şi încărcarea radioactivă a solului

Prin agricultura ecologică practicată de peste 20 de ani se realizează:>

  • menţinerea şi îmbunătăţirea stării de fertilitate a solului
  • prezervarea florei, faunei solului şi a atmosferei
  • asigurarea unei creşteri echilibrate a plantelor
  • producerea de plante sănătoase şi de calitate pentru industria farmaceutică

Toate aceste condiţii sunt asigurate prin:

  • aplicarea îngrăşămintelor organice cu mare grijă, ţinându-se seama de condiţiile meteorologice
  • controlul bolilor şi al dăunătorilor cu o serie de produse numite bioinsecticide şi biofungicide
  • fiecare parcelă are o evidenţă strictă a tuturor lucrărilor manuale şi mecanice ce se efectuează

PlantExtrakt deţine certificarea ecologică – pentru culturi organice şi recoltare ecologică din flora spontană – emisă, în baza Regulamentului European 834/2007, de către firma certificatoare Ecoinspect.